Menu
Jesteś tutaj: Nieruchomości Lucyna Madej > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych. W związku z tym na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych /RODO/ chcieliśmy Państwa poinformować, że:

1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lucyna Madej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obrotu Nieruchomościami – Lucyna Madej z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Podgórska 16, telefon 515-286-537, email: biuro@madej.net.pl

2. Inspektor Danych Osobowych:
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Cel Przetwarzania Państwa Danych Osobowych:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i realizacji (jeżeli dojdzie do zawarcia umowy) umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
b) dokonywania rozliczeń finansowych oraz w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku podatkowego i rachunkowego,
c) dochodzenia roszczeń, realizacji praw lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz możliwości skorzystania z naszych uprawnień,
d) prowadzenia podejmowanych przez nas działań marketingowych (m.in. przedstawiać nasze oferty i usługi),
e) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby rozwijania i monitorowania naszej działalności,
f) archiwizacji.

4. Podstawa Prawna Przetwarzania Państwa Danych Osobowych:
a) udzielona zgoda,
b) konieczność wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
c) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie niezbędnych do zawarcia umowy,
d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (m.in. prezentowanie i składanie ofert, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, odpowiedzi na zapytania, wnioski).

5. Odbiorcy Państwa Danych Osobowych:
a) upoważnieni pracownicy (współpracownicy),
b) podmioty, którym zlecamy wykonanie usług (m.in. dostawcy oprogramowania/firmy informatyczne, kancelarie prawne, rzeczoznawcy majątkowi, biuro rachunkowe, firmy kurierskie i pocztowe, banki),
c) pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS),
d) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy, organy administracji publicznej).

6. Przekazywanie Danych Osobowych Poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres Przechowywania Państwa Danych Osobowych:
a) w przypadku zawarcia umowy będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wykonywania umowy/świadczenia usługi, która została z nami zawarta, a także przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów (okres przedawnienia Państwa roszczeń),
b) dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
c) dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki została udzielona zgoda.

7. Prawa Przysługujące w Związku z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych w celu ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem),
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw mogą Państwo się zwrócić do nas pisemnie na adres: Biuro Obrotu Nieruchomościami – Lucyna Madej ul. Podgórska 16, 34-100 Wadowice,